۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱

چک امانی

چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی... نمایش کامل مطلب...