۲۵ دی ۱۳۹۳

واخواهی از احکام غیابی در اجرای احکام کیفری بر اساس قانون ۱۳۹۲

در تمام جرائم ،به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند ، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد ، دادگاه پس از رسیدگی ، رأی غیابی صادر می کند . در این صورت ، چنانچه رای دادگاه مبتنی بر محکومیت متهم باشد ، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی ،قابل واقعی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است .

۲۹ آذر ۱۳۹۳

تحولات و نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری

قانون جدید آیین دادرسی کیفری در راستای رعایت هر چه بیشتر حقوق متهمان و طرفین دعوای کیفری، اصول حاکم بر دادرسی را نظام‌مند کرده و در مواد دو تا هفت این قانون، اصول حاکم بر دادرسی را به صراحت عنوان کرده است.

۹ آذر ۱۳۹۳

متن سوالات آزمون وکالت 93 + پاسخ

دریافت سوالات آزمون وکالت 93 و پاسخنامه آن نتایج اولیه آزمون وکالت یک ماه پس از برگزاری آزمون یعنی 7 دی ماه اعلام می‌شود