۱۰ دی ۱۳۹۱

جرم عقیم

 تعريف جرم: در اصطلاح حقوق جزا جرم به عمل يا ترك عملي گفته مي‌شود كه قانون را جرم شناخته و... نمایش کامل مطلب...