۱۸ آبان ۱۳۹۳

اطلاعيه برگزاری آزمون قضاوت 1393

اطلاعيه مركز جذب و آزمون معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه درباره‌ تاريخ پرينت كارت،محل رفع نقص كارت و زمان‌ برگزاري آزمون تصدی منصب قضاء در سال 1393