۱۷ آذر ۱۳۹۳

فراتر از محکمه | پرونده یک قتل

سلسله نشست های نقد و بررسی علمی آراء قضایی فراتر از محکمه پرونده یک قتل (از شروع جرم تا اجرای حکم) سه شنبه ۱۸ آذر ۹۳ ساعت ۱۳:۳۰ دانشگاه تهران؛ دانشکده حقوق و علوم سیاسی؛ تالار شیخ انصاری (ره)