۱۲ مرداد ۱۳۹۴

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ به همراه الحاق آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب ۱۳۹۳/۷/۸ و اصلاحات مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۴

۱۷ آبان ۱۳۹۳

نگاهی نو به ماهیت جرم و مجازات اسیدپاشی

نظر به ماهيت جرم اسيد پاشي در اصفهان که به ايجاد خوف و ناامني در جامعه انجاميده، بنابراين مطابق ماده 286 قانون مجازات اسلامي، إفساد في الارض محسوب شده و مجرم محکوم به اعدام است.