۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴

انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود تابع رژیم حقوقی ویژه ای است که همه با آنچه در مورد شرکتهای اشخاص صدق می کند، متفاوت است و هم با آنچه در مورد شرکت سهامی مقرر است.

۲۶ شهریور ۱۳۹۳

برات رجوعی

برات نوشته‎ای است که به موجب آن شخصی که برات‎کش یا صادرکننده نامیده می‎شود معمولاً به یکی از بدهکاران خود... نمایش کامل مطلب...