۲۸ اسفند ۱۳۹۱

برائت پزشک

 صاحبان حرف پزشکی عادت دارند وقتی می‌خواهند از زیر بار بحثی آزاردهنده یا مسوولیت‌آور فرار کنند، طرف مقابل را در... نمایش کامل مطلب...