۲۷ آبان ۱۳۹۳

سوالات آزمون قضاوت 93

آزمون قضاوت سال ۹۳ با حضور بیش از ۲۲ هزار داوطلب صبح روز جمعه ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۳ برگزار شد. جهت دریافت متن سوالات آزمون قضاوت 93 ( تصدی منصب قضاء ) کلیک کنید