۱۸ خرداد ۱۳۹۴

کارگاه های تخصصی حقوقی عدالت ورزان

سلسله کارگاه های تخصصی حقوقی با موضوع: کارگاه تخصصی حقوق بین الملل با موضوع شناخت تروریسم در حقوق بین الملل کارگاه تخصصی حقوق مدنی - مبحث کامل ارث

۱۱ خرداد ۱۳۹۴

استخدام کارشناس حقوق در بیمه سینا

آقایان دارندۀ مدرک تحصیلی کارشناسی حقوق یا بالاتر می توانند برای استخدام در شرکت بیمه سینا به صورت الکترونیکی ثبت نام کنند.

۱۱ خرداد ۱۳۹۴

استخدام کارشناس حقوق در بانک پاسارگاد

ثبت نام از افراد داوطلب صرفا به صورت الکترونیکی و از طریق سایت این بانک به نشانی www.bpi.ir انجام می شود و بر اساس اولویت از ثبت نام کنندگان برای انجام مصاحبه دعوت خواهد شد.