۴ خرداد ۱۳۹۴

پولشویی چیست

در این نوشتار، مفهوم و آثار پولشویی و سیاست‌های جنایی ایران درخصوص مبارزه و پیشگیری از وقوع این بزه، مراجع مسئول و اقدامات کیفری و غیرکیفری در نظام قضایی ایران بررسی ‌شده و در پایان، به نظام مجازات‌ها اشاره و پیشنهادهایی ارائه می‌شود. ‌

۴ خرداد ۱۳۹۴

پولشویی و مقررات حاکم بر آن

پولشویی معادل فارسی است. پول کثیف، پولی است که از محل کسب و کارهای کثیف و غیرقانونی به دست آمده باشد. کسب و کارهایی همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، خرید و فروش زنان و کودکان، قاچاق اسلحه، باجگیری، ترور و...

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴

انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود تابع رژیم حقوقی ویژه ای است که همه با آنچه در مورد شرکتهای اشخاص صدق می کند، متفاوت است و هم با آنچه در مورد شرکت سهامی مقرر است.