۹ دی ۱۳۹۳

پلیس اینترپل چیست

ایران جزو قدیمی ترین اعضای سازمان بین المللی پلیس جنایی به شمار می آید. قبل از ادغام نیروهای انتظامی دفتر ارتباط اینترپل ایران یکی از دوایر اداره کل تشخیص هویت شهربانی کل کشور محسوب می شد و وظیفه آن ارتباط و همکاری با مراکز پلیسی بین المللی جنایی کشورها و دبیرخانه کل اینترپل و واحدهای مختلف پلیس ایران و سایر دستگاه ها بود.

۲۳ آذر ۱۳۹۳

قواعد بازداشت در دانمارک

در دانمارك همه انواع پرونده ها از رهگذر یك نظام دادگاهی مورد رسیدگی قرار می گیرند . دادگاه های دانمارك به همه انوع پرونده ها رسیدگی می كنند و هیچ دادگاه ویژه ای برای رسیدگی به امور عمومی یا برای پرونده های مربوط به مطابقت یك قانون مصوب پارلمان با قانون اساسی وجود ندارد .

۱۷ آبان ۱۳۹۳

نگاهی نو به ماهیت جرم و مجازات اسیدپاشی

نظر به ماهيت جرم اسيد پاشي در اصفهان که به ايجاد خوف و ناامني در جامعه انجاميده، بنابراين مطابق ماده 286 قانون مجازات اسلامي، إفساد في الارض محسوب شده و مجرم محکوم به اعدام است.