۲۲ خرداد ۱۳۹۴

رسیدگی به جرم افشای اوراق امتحانی

افشا و نشر اوراق امتحانی دانشگاه و خرید و فروش آن یکی از اتهاماتی است که در قانون جر‌م‌انگاری شده است. این امتحان ممکن است کنکور باشد یا امتحانات نهایی؛ ولی به هرحال این جرم قابل تعقیب است و ممکن است منجر به صدور آرایی مانند آرای زیر شود:

۴ خرداد ۱۳۹۴

پولشویی چیست

در این نوشتار، مفهوم و آثار پولشویی و سیاست‌های جنایی ایران درخصوص مبارزه و پیشگیری از وقوع این بزه، مراجع مسئول و اقدامات کیفری و غیرکیفری در نظام قضایی ایران بررسی ‌شده و در پایان، به نظام مجازات‌ها اشاره و پیشنهادهایی ارائه می‌شود. ‌

۴ خرداد ۱۳۹۴

پولشویی و مقررات حاکم بر آن

پولشویی معادل فارسی است. پول کثیف، پولی است که از محل کسب و کارهای کثیف و غیرقانونی به دست آمده باشد. کسب و کارهایی همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، خرید و فروش زنان و کودکان، قاچاق اسلحه، باجگیری، ترور و...

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

آیا شکنجه هرگز می‌تواند اخلاقی باشد ؟

گزارش اخیر سنا (ی امریکا) دربارۀ استفادۀ سازمان مرکزی اطلاعات (سیا) از شکنجه، بدل به محور بحثی ملّی در رابطه با این پرسش شده است که آیا شکنجه هیچ وقت مجاز نیست؟ این مصاحبه که دومین مصاحبه از مجموعهٔ موضوعات سیاسی است، دربارۀ اندیشه‌های فلسفی بحث می‌کند که زیربنای این منازعه است. مهمان گفتگوی من، جف مک‌مهن، استاد فلسفۀ اخلاق و صاحب کرسی وایت در دانشگاه آکسفورد است. او کتاب «اخلاق کشتن» را به رشته تحریر درآورده است.