منتشر شده در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۲

کانون جنبش نرم افزاری (شاخه دانشگاه تهران) برگزار می کند:

دومین نشست از سلسله جلسات بررسی مقاله « »

مقاله این جلسه:   

 مطالعه تطبیقی شبهه قاعده درء در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان

«نوشته ، »

 شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۲ ساعت ۱۶
دانشکده حقوق دانشگاه تهران، طبقه ۳ ، حوزه ریاست

 برای مطالعه بیشتر، موارد زیر توصیه می شود :

قواعد ( و ، و ) ، فصل اول   نوشته دکتر احمد حاجی ده آبادی

  ،بخش جزایی ،فصل دوم قاعده درء  نوشته دکتر سید مصطفی محقق داماد

( مقاله را از اینجا دانلود کنید)

0/100 امتیاز، از 0 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید